Privacy statement

Vocal Academy Jozien van Dorst

Voor Vocal Academy Jozien van Dorst is het zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens van groot belang. Wij staan regelmatig stil bij onze methoden voor gegevensverzameling, opslag en verwerking om te waarborgen dat wij uitsluitend persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze diensten te leveren of te verbeteren.
Dit document beschrijft de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Vocal Academy Jozien van Dorst spant zich in om informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals in deze statement staat beschreven. Alle privacygevoelige informatie die je aan Vocal Academy Jozien van Dorst verstrekt valt hieronder. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Vocal Academy Jozien van Dorst zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen AVG) stelt.

WIE ZIJN WIJ?
Vocal Academy Jozien van Dorst biedt zanglessen en zangworkshops aan. Vocal Academy Jozien van Dorst is actief sinds 2006 in de Zaanstreek.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over wie je bent of die we in verband kunnen brengen met jou. Denk hierbij aan je naam, je e-mailadres of je telefoonnummer. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden.

WELKE GEGEVENS VRAGEN WE AAN JE?
Op het moment dat jij je gegevens invult via de website dan worden jouw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van het inplannen van een zangles, hiervoor slaan we jouw gegevens op in onze database. Voor de inschrijving vragen wij de volgende gegevens: naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam), woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en mobiele telefoonnummer en /of vaste telefoonnummer.

WAAROM HEBBEN WIJ JOUW GEGEVENS NODIG?
Wij leggen persoonsgegevens van jullie vast om:
  • De coaching sessies te kunnen organiseren en laten plaatsvinden.
  • Je op de hoogte te houden van evenementen, deals en/of acties)
  • De betalingen voor de sessies goed te kunnen afhandelen
HOE KOMEN WIJ AAN DE PERSOONSGEGEVENS?
Alle persoonsgegevens die Vocal Academy Jozien van Dorst heeft hebben wij rechtstreeks van jou ontvangen. Vocal Academy Jozien van Dorst ontvangt van geen enkele derde partij persoonsgegevens.

WELKE RECHTEN HEB JE M.B.T. JE EIGEN GEGEVENS?
De AVG kent verschillende rechten aan je toe met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens:
  • recht van inzage van persoonsgegevens: Dit betekent dat je het recht hebt op inzage in je persoonsgegevens en op informatie over op welke wijze jouw persoonsgegevens worden verwerkt;
  • recht op rectificatie van persoonsgegevens: Dit betekent dat je het recht hebt om onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen;
  • recht op gegevenswissing: Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om persoonsgegevens te laten wissen, tenzij een wettelijke plicht geldt om deze persoonsgegevens te bewaren;
  • recht op beperking van de verwerking: Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen, met uitzondering van de opslag van uw persoonsgegevens;
  • recht van bezwaar: Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen;
FOTO’s en VIDEO’s
Tijdens optredens die georganisserd zijn door de Vocal Academy Jozien van Dorst, zullen er altijd foto’s en video’s gemaakt worden. Als U niet wilt dat we U of Uw kinds materiaal gebruiken kunt U dat bij ons aangeven d.m.v een email aan info@jozienvandorst.nl of het op het inschrijfformulier nadrukkelijk te vermelden.

HEBT U NOG VRAGEN OVER ONS PRIVACYBELEID?
Stuur dan een e-mail naar info@jozienvandorst.nl Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Adres

Oostzijde 381
1508 EP Zaandam

Contact

E-mail: info@jozienvandorst.nl
Telefoon 06-46104896