Algemene voorwaarden

Vocal Academy Jozien van Dorst

AANMELDEN:
Bij Vocal Academy Jozien van Dorst kunt U zich inschrijven d.m.v een inschrijfformulier. Deze is op te vragen via info@jozienvandorst.nl en dient U volledig ingevuld en ondertekend te mailen naar: info@jozienvandorst.nl Het inschrijfgeld bedraagt €25,- en kan overgemaakt worden op ABN AMRO 55.69.16.999 t.a.v Jozephine Music o.v.v. inschrijfgeld en Uw naam. Hiermee bevestigt U Uw aanmelding.

OPZEGGEN:
Opzeggen van deelname dient een maand voor het einde van het seizoen via de mail doorgegeven te worden. Het eerste seizoen loopt van begin schooljaar (Noord- Holland) tot eind januari van het volgende jaar. Het tweede seizoen loopt van januari tot aan de zomervakantie. Tussenliggende vakanties en feestdagen wordt er geen lesgegeven. Voor de zekerheid krijgt iedereen een overzicht van de exacte lesdagen.

LESGELD:
U krijgt via de mail het exacte bedrag door. Het lesgeld moet uiterlijk één week voor aanvang van het seizoen op de rekening staan van de Vocal Academy. Indien dit niet het geval is kunnen wij geen plek garanderen en is het inschrijfgeld niet terugvorderbaar.
ABN AMRO: 55.69.16.999 t.a.v Jozephine Music , o.v.v zangles + naam.

BIJ VERHINDERING:
Als een leerling niet aanwezig kan zijn bij de les wegens ziekte of andere redenen dient dit telefonisch of per mail aan de docent gemeld te worden.
De Vocal Academy is niet verplicht lessen die door toedoen van de leerling verzuimd zijn, in te halen noch vindt er restitutie plaats van het lesgeld. Wel zal er bij langdurige afwezigheid door ernstige ziekte in overleg naar een oplossing gezocht worden.
Als de docent ziek of afwezig is zal er voor een invaller gezorgd worden. Mocht dit niet lukken dan zal de les in overleg met de betrokken docent zo spoedig mogelijk ingehaald worden.

OPTREDEN:
Eén maal per jaar organiseert de Vocal Academy een optreden voor alle leerlingen. Buiten dit evenement om, probeert de Vocal Academy zoveel mogelijk leerlingen mee te laten doen aan plaatselijke, regionale en nationale evenementen.

Adres

Oostzijde 381
1508 EP Zaandam

Contact

E-mail: info@jozienvandorst.nl
Telefoon 06-46104896